You are here

Greining - Ráðgjöf

Greining á dyslexíu fer fram í flestum skólum landsins oft í tengslum við kennsluráðgjafa á þjónustumiðstöðvum og/eða á skólaskrifstofum sveitarfélaganna, sjá nánar undir skólar.

 

Þjónustumiðstöðvar  Reykjavíkur sjá um þjónustu við leik- og grunnskóla á sviði faglegrar ráðgjafar s.s. leikskólaráðgjöf, sálfræðiþjónustu og nýbúaþjónustu. Þær eru:

 • Þjónustumiðstöð fyrir Árbæ og Grafarholt, Bæjarhálsi 1, sími 411 1200
 • Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12, sími 411 1300
 • Miðgarður, þjónustumiðstöð fyrir Grafarvog og Kjalarnes, Langarima 21, sími 411 1400
 • Þjónustumiðstöð fyrir Laugardal/Háaleiti, Síðumúla 39,  sími 411 1500
 • Þjónustumiðstöð fyrir Miðborg og Hlíðar, Skúlagötu 21, sími 411 1600
 • Vesturgarður, þjónustumiðstöð í Vesturbæ, Hjarðarhaga 45-47, sími 411 1700

Skólaskrifstofur sveitarfélaga sjá um  sérfræðiþjónustu og faglega rekstrarstýringu skóla og bera ábyrgð á henni. Sjá upplýsingar um staðsetningu, síma og netföng skólaskrifstofa sveitarfélaganna: http://www.samband.is/template1.asp?ID=943

Aðrir aðilar sem taka að sér greiningar og ráðgjöf :

Auður Kristinsdóttir, sérkennslufræðingur greinir lestrarerfiðleika hjá börnum og fullorðnum. Hún býður jafnframt upp á ráðgjöf og kennslu í framhaldi greiningar. Sjá nánar  http://www.namsadstod.is/lestrarkennsla.html eða www.lestur.is

María Inga Hannesdóttir, sérkennslufræðingur, býður upp á kennslu og ráðgjöf. Nánari upplýsingar og tímapantanir í síma 899-6561 eða senda tölvupóst á netfangið: mariainga@simnet.is
María hefur hannað forritið Lesheimur sem er auðvelt og aðgengilegt í notkun og hjálpar þeim sem vilja bæta sig í lestri og/eða framburði á markvissan hátt.
http://www.lesheimur.is/

Rannveig G. Lund, M.Ed. í uppeldis og menntunarfræðum, veitir ráðgjöf og greinir lestrar- og stafsetningarerfiðleika hjá grunnskólabörnum, framhaldsskólanemendum og fullorðnum. Sjá nánar um Lestrarsetur Rannveigar Lund http://www.lrl.is/

Námsflokkar Reykjavíkur

Í Námsflokkum Reykjavíkur er fólki eldra en 16 ára boðið upp á grunnnám. Kennt er námsefni efstu bekkja grunnskóla í ensku, íslensku, dönsku og stærðfræði. Lögð er áhersla á að sníða námið að þörfum hvers og eins. Fólk getur því hafið nám hvenær sem er, tekið það á þeim hraða sem því hentar og lokið því hvenær sem er. Mikil áhersla er lögð á námstækni. Próf eru í boði, en eru valfrjáls.
Námið er ætlað þeim sem:

 • eru 16-18 ára og hafa ekki lokið grunnskólaprófi (þessi hópur verður að taka próf)
 • eru eldri en 18 ára og ekki hafa lokið grunnskólaprófi
 • vilja rifja upp grunnskólanámið
 • vilja geta aðstoðað börnin sín betur við heimanám

Sjá meira á eftirfarandi vefslóð: http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabid-1560

Í Námsflokkum Reykjavíkur er Reykvíkingum eldri en 16 ára einnig boðið upp á ókeypis náms- og starfsráðgjöf á þjónustumiðstöðvum borgarinnar.
Ráðgjöfin getur falist í eftirfarandi atriðum eftir þörfum hvers og eins: 

 • að meta styrkleika fólks og leggja fyrir áhugasviðspróf
 • að ráðleggja um námsleiðir utan og innan Námsflokkanna
 • að finna leiðir vegna sértækra námsörðugleika t.d. lestrarörðugleika
 • að finna leiðir til að fjármagna nám
 • að ráðleggja um námstækni
 • að kenna markmiðssetningu
 • að fylgjast með námsframvindu og hvetja til dáða
 • að aðstoða við gerð ferilskrár og starfsval

Sjá nánar á  vefsíðunni http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabid-1561


Námsflokkar Hafnarfjarðar

Meginmarkmið Námsflokka Hafnarfjarðar er að:

 • bjóða almenningi tækifæri til að efla grunnmenntun sína og stuðla að aukinni þátttöku fólks í námi og hagnýtri fræðslu
 • verða við óskum einstaklinga og hópa um áhugaverð fræðslu- og kynningarnámskeið
 • veita almenningi ráðleggingar um námsval og námsleiðir að markmiðum, sé eftir því leitað.
 • sinna ýmis konar sí- og endurmenntun
 • Þar er einnig lögð áhersla á að efla tengsl við aðra skóla í Hafnarfirði og boðið upp á starfsnám fyrir ófaglært fólk í atvinnulífinu.

Sjá nánar á vefsíðu þeirra:  http://www.nhms.is/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=68

Framhaldsskólar

Til að fá upplýsingar varðandi framhaldsskólanám er sennilega best að leita til  námsráðgjafa eða þeirra aðila sem sjá um námsstuðning og ráðgjöf fyrir lesblinda í hverjum skóla fyrir sig. Nánari upplýsingar má yfirleitt finna á vefsíðum þeirra.

Háskólanám

Varðandi nám í háskóla er hægt að hafa samband við  Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands (NSHÍ), sjá nánari upplýsingar hér á vefnum undir Þjónusta – Skólar – Háskólar : http://lesvefurinn.khi.is/haskolar eða á síðu skólans : http://www2.hi.is/page/namsradgjofHI

Sjá einnig vefsíðu Háskólans í Reykjavík undir Stúdentaþjónusta/námsráðgjöf  HR  http://www.ru.is/?PageID=2197

© Helga Sigurmundsdóttir

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer